מטרה – יצירת מערכת קשרים עסקית המושתתת על אמון ואינטרסים משותפים, המעגל יעזור לקדם את מקצוע התיווך והפרנסה ממנו מתוך נתינה ורצון להשפיע.

חזון – הפעלה של מעגלי מתווכים בפריסה ארצית, המעגלים יעבדו מתוך קוד אתי מוסכם ותוך שיתופי פעולה סינרגטיים. חברות במעגל תיתן חותמת איכות לחברי המעגל.

כלים –
1. אתר ומערכת מידע מבוססת רשת המכילה את כל חברי מעגלי המתווכים ,את כל הנכסים הבלעדיים של החברים וצורת השיתוף פעולה לגבי כל נכס. מהאתר ישלחו עדכונים , הודעות ומידע לגבי הפעילות של המעגל.
2. פגישות שבועיות לסיעור מוחות, לימוד נושאים רלוונטיים ולהחלפת מידע שימושי ועדכני.
3. חבר יוכל להזמין חברים לביקור בנכס ע"מ לעזור במכירתו.
4. חבר יוכל להיעזר בחברי המעגל ע"מ לקיים בית פתוח.
5. חבר יוכל להיעזר בחברים אחרים להמשך פעילות על נכסיו במקרה של היעדרות מכל סיבה.

המעגל ישמש כמשרד תיווך וירטואלי המכיל סוכנים רבים המשתפים פעולה, כאשר כל חבר משמש כסוכן במשרד ואחראי לניהול עצמאי של פעילותו וללא צורך לשלם למעגל.

הכנס לאתר הבית של מעגל המתווכים